Organy ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE

Organy ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE

Publikując na fanpage’u Notatnik ABI-ego linki do rozmaitych informacji związanych z ochroną danych osobowych, nieraz decyduję się na wykorzystanie materiałów przygotowanych przez zagraniczne podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Ponieważ wkrótce (za jakieś 2 lata) wejdzie w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, najczęściej odwiedzam strony internetowe organów ochrony danych w państwach należących do Unii Europejskiej. Przy tej okazji nieraz natykałem się na problem z przetłumaczeniem oficjalnej nazwy tego czy innego organu. Mogłem oczywiście używać omówień w rodzaju francuski odpowiednik GIODO lub włoski organ ochrony danych, ale nie zawsze jest to wystarczające.

W rezultacie postanowiłem rozwiązać swój problem raz na zawsze i przygotowałem tabelę, przedstawiającą unijne organy ochrony danych wraz z polskimi odpowiednikami nazw. Nie są to tłumaczenia oficjalne; ich źródłem są unijne dokumenty, publikacje prasowe/internetowe, a w najcięższych przypadkach… Google Translate.

Shame!

Shame!

Mając na względzie powyższe, uwagi/zastrzeżenia będą mile widziane. W szczególności chodzi mi o brakujące tłumaczenie duńskiego Datatilsynet.

 

Lp Państwo Organ Tłumaczenie Strona internetowa
1 Austria Österreichische Datenschutzbehörde  Austriacki Organ Ochrony Danych www.dsb.gv.at
2 Belgia Commission de la protection de la vie privée (FR) / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (NL) Komisja Ochrony Prywatności www.privacycommission.be
3 Bułgaria Комисия за защита на личните данни (Komisijâ za zaŝita na ličnite danni) Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych www.cpdp.bg
4 Chorwacja Agencija za zaštitu osobnih podataka Agencja Ochrony Danych Osobowych azop.hr
5 Cypr Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Epitrópou Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) Komisarz ds. Ochrony Danych Osobowych www.dataprotection.gov.cy
6 Czechy Úřad pro ochranu osobních údajů Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych www.uoou.cz
7 Dania Datatilsynet ? www.datatilsynet.dk
8 Estonia Andmekaitse Inspektsioon Inspektorat Ochrony Danych Osobowych www.aki.ee
9 Finlandia Tietosuojavaltuutetun Inspektor Ochrony Danych www.tietosuoja.fi
10 Francja Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  Narodowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności www.cnil.fr
11 Grecja Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) Urząd Ochrony Danych Osobowych www.dpa.gr
12 Hiszpania Agencia Española de Protección de Datos Hiszpańska Agencja Ochrony Danych www.agpd.es
13 Holandia College bescherming persoonsgegevens / Autoriteit Persoonsgegevens* Rada Ochrony Danych Osobowych / Organ ds. Danych Osobowych* autoriteitpersoonsgegevens.nl
14 Irlandia An Coimisinéir Cosanta Sonraí (GA) / Data Protection Commisioner (EN) Komisarz ds. Ochrony Danych www.dataprotection.ie
15 Litwa Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Państwowa Inspekcja Ochrony Danych www.ada.lt
16 Luksemburg Commission Nationale pour la Protection des Données (FR) / Nationale Kommission für den Datenschutz (DE) / National Commission for Data Protection (EN) Narodowa Komisja Ochrony Danych www.cnpd.public.lu
17 Łotwa Datu valsts inspekcija Państwowa Inspekcja Danych www.dvi.gov.lv
18 Malta Information and Data Protection Commissioner (EN) Komisarz Informacji i Ochrony Danych idpc.gov.mt
19 Niemcy Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji www.bfdi.bund.de
20 Polska Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Inspector General
for Personal Data Protection
www.giodo.gov.pl
21 Portugalia Comissão Nacional de Protecção de Dados Narodowa Komisja Ochrony Danych www.cnpd.pt
22 Rumunia Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Krajowy Urząd Nadzorczy ds. Przetwarzania Danych Osobowych www.dataprotection.ro
23 Słowacja Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej dataprotection.gov.sk
24 Słowenia Informacijski pooblaščenec Komisarz ds. Informacji www.ip-rs.si
25 Szwecja Datainspektionen Urząd Danych Kontrolnych www.datainspektionen.se
26 Węgry Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji www.naih.hu
27 Wielka Brytania Information Commissioner’s Office Biuro Komisarza ds. Informacji ico.org.uk
28 Włochy Garante per la protezione dei dati personali  Urząd Ochrony Danych Osobowych www.garanteprivacy.it

* 1 stycznia 2016 r. zmieniła się holenderska ustawa o ochronie danych osobowych (Wet bescherming persoonsgegevens); w szczególności wskazano, że choć oficjalną nazwą organu ochrony danych osobowych jest College bescherming persoonsgegevens, w praktyce będzie on także określany jako Autoriteit Persoonsgegevens (art. 51.4 przywołanej ustawy).

Jeden komentarz do “Organy ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE

  1. awars

    „Tilsynet” można przetłumaczyć jako Inspekcja, analogicznie do jęz. norweskiego, który jest jednym z trzech języków skandynawskich bardzo zbliżonych do siebie, do tej trójki należy też oczywiście duński i szwedzki.
    Idąc dalej „Datatilsynet” może być przetłumaczone jako Inspekcja (Ochrony) Danych (Osobowych).
    Dokładnie takie brzmienie jest podawane na angielskiej wersji strony urzędu „Datatilsynet.”