Posts Tagged: na prawo patrz

Na prawo patrz 5: co musi wiedzieć administrator bezpieczeństwa informacji?

Na prawo patrz 5: co musi wiedzieć administrator bezpieczeństwa informacji?

1 stycznia 2015 r. zmieniła się ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm., zwana dalej Ustawą), wprowadzająca spore zmiany, w większości dotyczących osoby administratora bezpieczeństwa informacji (ABI-ego). Nowością jest w szczególności wprowadzenie wymogów, jakie ABI musi spełniać, a które przedstawiają się następująco:

Art. 36 ust. 5

Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo.

Warunek pierwszy i trzeci nie budzą wątpliwości i weryfikują się łatwo. Ale co z drugim? Jaka wiedza ABI-ego jest odpowiednia i kto ma to stwierdzić?

Kontynuuj lekturę

Na prawo patrz 4: podpowierzenie przetwarzania danych osobowych

Na prawo patrz 4: podpowierzenie przetwarzania danych osobowych

Osoby zaznajomione z serwisami społecznościowymi, gdzie się udzielam, wiedzą dobrze, że od jakiegoś czasu jestem zarówno członkiem Warszawskiego Centrum Doradztwa Prawnego, jak i pracownikiem kancelarii prawniczej. Dopiero tam drzewa przestały mi zasłaniać las: przekonałem się, jak należy korzystać z przepisów i orzecznictwa. Poznałem także podstawy obsługi klienta poszukującego porady prawnej.

Zagadnienia, z którymi się zetknąłem, posłużą mi jako materiał do artykułów z serii Na prawo patrz, od lutego praktycznie martwej.

Dziś opowiem o przetwarzaniu danych osobowych.

Kontynuuj lekturę

Na prawo patrz – część 2

Na prawo patrz – część 2

Siedzę sobie właśnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego; dzięki jednej z moich koleżanek dowiedziałem się, że pewien ćwiczeniowiec, na którego dyżur miałem się dziś wybrać, przeniósł go na jutro – nagle zyskałem sporo wolnego czasu 🙂

Postanowiłem w związku z tym napisać o koncepcji, jaką przerabiałem ostatnio na zajęciach z postępowania karnego, noszącej ciekawą nazwę: teorii owoców zatrutego drzewa.

Kontynuuj lekturę

Na prawo patrz – część 1

Postanowiłem się zmobilizować i stworzyć pierwszy wpis, poświęcony co ciekawszym rzeczom, których uczą nas na Wydziale Prawa i Administracji.

Dziś napiszę o funkcjach prawa karnego w związku ze znanym fragmentem Ojca chrzestnego.

Kontynuuj lekturę