Na prawo patrz 3: forma elektroniczna w KPA

Zamieszczam prezentację, będącą częścią wygłoszonego przeze mnie dziś na seminarium z postępowania administracyjnego referatu. Zezwalam na wykorzystanie i modyfikację pod warunkiem podania autora i źródła do oryginału 🙂

Forma elektroniczna w KPA from Adam Klimowski