Strategia dla Adwokatury

Strategia dla Adwokatury

Ankieta „Strategia dla Adwokatury” opracowana przez Zespół Naczelnej Rady Adwokackiej d/s Strategii, przeprowadzona początkowo w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, decyzją Naczelnej Rady Adwokackiej przeprowadzona została we wszystkich Izbach Adwokackich. Ankieta przeprowadzona została internetowo. Linki do ankiety rozesłały do adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowe Rady Adwokackie. Ankieta była też promowana przez Naczelną Radę Adwokacką.

Czy Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji art. 82 kpk (?)

Czy Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji art. 82 kpk (?)

Koleżanki i Koledzy, ponad rok temu prowdziliśmy sondę mającą pokazać Naczelnej Radzie Adwokackiej Waszą opinię na temat wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego. W sondzie wzięło udział 130 osób. 79,7 % biorących udział w sondzie wyraziło opinię, ża Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpic do trybunału Konstytucyjnego. Wasze głosy były dla mnie ważnym arumentem w lobbingu prowadzonym wobec własnego samorządu. Za dwa tygodnie odbędzie się plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie. Aczkolwiek wierzę w determinację Naczelnej Rady Adwokackiej, decyzji nie mżna być pewnym. Jaka jest Wasza opnia na ten temat dzisiaj. Wasze głosy będą dla mnie ważnym arumentem. Bo chociarz wierzę w determinację […]