Strategia dla Adwokatury

Strategia dla Adwokatury

Ankieta „Strategia dla Adwokatury” opracowana przez Zespół Naczelnej Rady Adwokackiej d/s Strategii, przeprowadzona początkowo w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, decyzją Naczelnej Rady Adwokackiej przeprowadzona została we wszystkich Izbach Adwokackich. Ankieta przeprowadzona została internetowo. Linki do ankiety rozesłały do adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowe Rady Adwokackie. Ankieta była też promowana przez Naczelną Radę Adwokacką.

Wideo z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej

Wideo z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej

Kliknij w ikonę powyżej aby oglądać wideo 28 marca 2015 r.odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas którego zakwestionowano potrzebę przeprowadzenia wśród adwokatów ankiety dotyczącej opracowania strategii dla adwokatury. Jednym z argumentów w toku dyskusji była wypowiedź Członka NRA, stanowczo twierdzącego, że nie można pytać adwokatów o opinię jeśli nie zna się odpowiedzi. Powyżej zapis z posiedzenia. *** Jednak dzięki determinacji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adw. Macieja Gutowskiego, ankieta została przeprowadzona. Udział adwokatów w ankiecie przerósł najśmielsze oczekiwania. Poniżej w formie wideo prezentacja wyników ankiety. Kliknij w ikonę powyżej aby oglądać wideo

Adwokackie szkolenia z zakresu znowelizowanego Kpk

Adwokackie szkolenia z zakresu znowelizowanego Kpk

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA przygotowała szkolenia z zakresu udziału obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu postępowania karnego, który zacznie obowiązywać od lipca 2015 r. Zajęcia będą przeprowadzone we wszystkich izbach adwokackich. Szkolenia poprowadzą dwa zespoły składające się z sędziów SN i prokuratorów z prokuratury generalnej. Jeden zespół będzie szkolił w północnej części kraju, drugi w południowej. Spotkania będą prowadzone w każdej izbie oddzielnie i będą trwały dziewięć godzin lekcyjnych. Komisja rozważa też przeprowadzenie drugiej tury szkoleń po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy. Te zajęcia miałyby być oparte na dotychczasowych doświadczeniach adwokatów. Dotychczas zaplanowano zajęcia w następujących izbach: 7 marca w Toruniu 14 marca w Lublinie 21 marca […]

Apel Krakowskiej Izby Adwokackiej

Apel Krakowskiej Izby Adwokackiej

Dziekan adw. Marek Stoczewski Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Uprzejmie informujemy, że Fundusz Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej założył pomocnicze konto w Banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 43 1050 1445 1000 0024 1236 2499, na którym gromadzone będą środki na potrzeby pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Pana Dziekana adw. Marka Stoczewskiego. Osoby, które pragną wspomóc wysoce kosztowne leczenie i rehabilitację, mogą wpłacać dowolne kwoty na powyższy pomocniczy rachunek, a wszystkie środki na nim zgromadzone, zostaną przekazane na pokrycie powyższego celu. Proszę uprzejmie w treści przelewu bankowego, jako tytuł przelewu wskazać: „darowizna na rehabilitację Dziekana adw. Marka Stoczewskiego”. Dziękujemy za Państwa wsparcie. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Paweł Gieras Przewodniczący […]