Dynamicznie rozwijające się spółki i inne podmioty gospodarcze wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Od początku istnienia kancelarii Mecenasa Jerzego M. Majewskiego prawo handlowe i gospodarcze uznawane było za główną specjalizację kancelarii.
Mec. Jerzy M. Majewski oferuje podmiotom gospodarczym wszelkie aspekty obsługi prawnej związanej z działalnością przedsiębiorstwa, w tym w szczególności doradztwo korporacyjne polegające na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rejestracji podmiotów gospodarczych oraz późniejszego prowadzenia postępowań przed sądem rejestrowym, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także likwidacyjnych. W tym zakresie Mecenas Jerzy M. Majewski wykorzystuje swoje doświadczenie, nabyte w okresie gdy był syndykiem masy upadłości tak dużych przedsiebiorstw jak Poznańska Fabryka Maszyn niwnych AGROMET czy Wojewódzki Związek Spółdzielczości Mleczarskiej ( kwota pozyskana przez Mec. Jerzego M. Majewskiego w toku upadłości WZSM do dzisiaj nalezy do najwyższych w okregu apelacji poznańskiej kwot pozyskanej w toku upadłości likwidacyjnej).
W zakresie działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, Kancelaria Mecenasa Jerzego M. Majewskiego świadczy usługi przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowego i wszechstronnego sporządzania umów i kontraktów dostosowanych do potrzeb Klienta. Prawo korporacyjne firmy (statuty, regulaminy, umowy wzorcowe) to konstytucja i ustawa każej firmy od ich rzetelnego i dobrego opracowania zależy częstokroć sukces przedsiębiorstwa.

Do niedawna nie było w zwyczaju i polskiej świadomości prawnej korzystanie ze stałej obsługi prawnej przez osoby fizyczne. Zmieniająca się rzecywistość, powodująca, że każdy człowiek jest uwikłany w sieć coraz bardziej złożonych i skompliowanych stosunków prawnych, powodują, że coraz więcej osób chce korzystać ze stałej obsługi prawnej. Dla osób fizycznych kancelaria przygotowała specjalną ofertę, ktorą porównać można (zarówno co do formy jak i ceny) z ubezpieczeniem Auto Casco. W porównywalnej cenie rocznej, kancelaria świadczy usługi w drobnych sprawach życia codziennego a w wypadku uwikłania zleceniodawcy w poważniejszy proces, nie pobiera dodatkowych opłat.