Reprezentacja stron przed sądami to klasyczny rodzaj działalności adwokackiej. Mecenas Jerzy M. Majewski częstokroć twierdzi, że jego naturalnym środowiskiem jest sala sądowa. Mimo wieloletniego uprofilowania kancelarii Mecenasa Jerzego M. Majewskiego na działalność w zkresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, kancelaria nadal przyjmuje sprawy sądowe. Mecenas Jerzy M. Majewski z jednakowym zaangażowaniem reprezentuje swoich PT Klientów zarówno w sprawach z wyboru jak i w sprawach z urzędu powierzanych mu przez sądy. Znajomość procedury sądowej to wielorotnie klucz do sukcesu w procesie.

Proces sądowy ma dwa aspekty. Pisemny (dominujący w Wielkopolsce) oraz ustny. Mecenas Jerzy M. Majewski do każego pisma procesowego (nawet prostego zawiadomienia sądu, bądź pisma przewodniego) przywiązuje ogromną wagę tak w zakresie jego treści jak i formy. Co do ustnego aspektu procesu można postawić tezę, że Mecenas Jerzy M. Majewski w swoich przemówieniach i mowach obrończych wykazuje się znakomitą erudycją.