Mimo, że Kancelaria Meceasa Jerzego M. Majewskiego od początku swego funkcjonowania uprofilowana była na działalność w obszarach prawa handlowego i gospodarczego, Mecenas Jerzy M. Majewski podejmował się wielokrotnie obron w sprawach karnych, zwłaszcza powiązanych z działalnoscią gospodarczą; w szczególności w sprawach przestępstw gospodarczych, w sprawach karno-skarbowych, w sprawach przestępczości celnej i dewizowej. Mecenas Jerzy M. Majewski podejmuje się także obrony w sprawach poszlakowych i precedensowych. Wielokrotnie – z sukcesem – przyjmował sprawy karne na etapie postępowania apelacyjnego, doprowadzając do ich ponownego rozpoznania.