Dostęp do akt

SOBiESKA

Kancelaria korzyta z programu System Obsługi Biurowej i Ewidencji Spraw Kancelarii Adwokackiej. Jest to autorski program opracowany przez Mec. Jerzego Marcina Majewskiego na platformie bazy danych FileMake® Pro. Program ewidencjonuje sprawy prowadone w kancelarii, automatycznie przypisuje do sprawy zadania, terminy, korespondencję wychodzącą i przychodzącą oraz rozlicza czas pracy i ewidencjonuje koszty prowadzonej sprawy. System działa w sieci i umozliwia dostęp do bazy danych zarówno z komputerów stacjonarnych jak i z urządzen mobilnych. Z każdą sprawą powiązane są podmioty uczestniczące: powód, pozwany, pełnomocnicy stron, sędziowie, sądy. dzięki temu z karty ewidencyjnej sprawy jest bezpośredni dostęp do karty podmiotu z jego danymi osobowymi, numerem PESEL bądź NIP, oraz wykazem innych powiązanych spraw. System zainstalowany jest na własnym serwerze firmy, całkowicie niezależnym od strony internetowej kancelarii. Bezpieczenstwo danych jest zapewnione sustemem haseł i szyfrowanych adresów na poziomie właściwym dla banków i innych instytucji finansowych.

Dostęp do akt

Każdy PT Klient kancelarii ma możliwość dostępu do akt swojej sprawy prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Mec. Jerzego Marcina Majewskiego. Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie istnieje możliwość uzyskania samodzielnie dostępu do akt z poziomu strony internetowek. Klient chcący mieć wgląd w swoje akta i powiązane ze sprawą czynności kancelarii, dane powiąznych podmiotów, korespondencję w sprawie, ma taką mozliwość po podpisaniu osobiście w kancelarii odrębnej umowy. Klient uzyskuje dostęp jedynie do swoich akt. Klient, który podpisze umowę o dostępie do akt, otrzymuje z kancelarii specjalny szyfrowany adres internetowy swoich akt oraz hasło dostępu, które musi zmienić po pierwszym zalogowaniu się do systemu.

fileMacalfa

Funkcje systemu

Każdu PT Klient kancelarii, który skorzysta z elektronicnego dostępu do swoich akt, ma możliwość śledzenia aktualnych czynności kancelarii w swojej sprawie. W szczególności ma możliwośc przeglądania korespondencji wychodzącej i przychodzącej w sprawie oraz dokumentów archiwalnych związanych ze sprawą. System zapewnia śledzenie czasu pracy Mec. Jerzego M. Majewskiego i jego współpracowników poświęconego sprawie oraz – w wypadku umownego rozliczania się z Klientem według stawki godzinowej – kontrolę kosztów. Klient ma także dostęp do wszystkich wydatków ponoszonych w sprawie i kontroli dokumentów finansowych (faktur, rachunków, paragonów). Wszystkie czynności ewidencjonowane są w terminarzu, który automatycznie dzieli terminy nan minione, aktualne i przyszłe oraz pokazuje zadania zlecone w sprawie i osoby, którym zadania te zostały przydzielone. System jest interaktywny i umożliwia zadawanie pytań dyżurjącym prawnikom kancelarii oraz bezpośrednią wideokonferencję z prawnikiem. Korzystanie z dostępu do akt nie jest związane z dodatkowymi opłatami.