Lobbysta

W 2009 r. Mec. Jerzy M. Majewski został wpisany na listę podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością lobbingową. W ramach tej działalności Mec. Jerzy M. Majewski zajmował się lobbingiem na rzecz zmiany ustawy o lobbingu, depenalizacji posiadania nieznacznej ilości ziela konopii; prowadził lobbing przeciwko zamiarom zniesienia przez ministra sprawiedliwości możliwości uiszczania opłat sądowych znakami opłaty (lobbing ten doprowadził do faktycznego zaprzestania prac ministerstwa nad tym projektem). Z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Jerzy M. Majewski prowadził lobbing przeciwko wprowadzeniudo kodeksu postepowania cywilnego obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego jako warunku formalnego pierwszego pisma procesowego. W wyniku prowadzonego przez Mec. Jerzego M. Majewskiego lobbingu Senat RP wprowadził do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego odpowiednie poprawki znosząc obowiązek podawania numeru PESEL w pierwszym piśmieprocesowym.Także z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Jerzy M. Majewski prowadził lobbing przeciwko nowelizacji art. 82 Kodeksu postępowania karnego, przyznającego radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych.