LOBBING & LEGISLACJA

Lobbing

Samo słowo lobbing ma w języku polskim i odbiorze społecznym bardzo pejoratywne konotacje. Tymczasem działalnośc lobbingowa jest działalnością ze wszech miar pożyteczną.

Lobbingiem – w szerokim znaczeniu – nazywamy wszelkie działania, których celem jest wywarcie wpływu na organa stanowiące prawo a konkretniej na ludzi te organa tworzących, w celu osoagnięcia założonegop efektu legislacyjnego.

Ustawa o lobbingu

Polska ustawa o lobbingu a właściie ustawa o działalności lobbingowej jest ustawą zła, Ustawa powstała na zamówienie politycne i została uchwalone pod presją chwili. W rezultacie nie reguluje niczego. Ani działalności lobbingowej ani obowiązków Państwa wobec lobbystów. Następnie rząd znowelizował ustawę, wprowadzając do niej normy, które powinny być pomieszczone w ustawie o działaniu rady ministrów.

W rezultacie w obrocie prawnym funkcjnuje potworek legislacyjny nikomu do niczego niepotrzebny.

 

Poparcie w środowisku dla wniosku NRA do Trtbynału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji art. 82 kpk

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.
79,9 %
2014 r.
Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.
90,2 %
2015 r.
Projkety lobbingowe prowadzone przez kancelarię Mecenasa Jerzego M. Majewskiego

Przeciwko podawaniu numeru PESEL pozwanego

To był od samego początku przykład złej legislacji. Przykład, w jaki sposób jeden Poseł na sejm, swoimi nieodpowiedzialnymi projektami może zagrozić systemowi prawnemu. dzieki lobbingowi prowadzonemu przez Mecenasa Jerzego M. Majewskiego z upoważnienia NAczelnej Rady Adwokackiej i grupy adwokatów fb Palestra Polska, udało się zapobiec wprowadzeniu do systemu prawnego przepisu, którego skutki mogły być wręcz katastrofalne dla procesu cywilnego.

[W budowie]

Przeciwko likwidacji znaków opłaty sądowej

Minister sprawiedliwości wymyślił sobie, że zlikwiduje mozliwość uiszczania oplaty sądowej znakami opłaty. Na etapie projektu założen do projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach sądowych, jako powód tej zmiany podano oszczędności budżetowe oraz mętnie tłumaczono, że likwidacja znaków jest potrzebna w celu wprowadzenia Platformy Elektronicznych Płatności, której przed złożeniem projektu założen do projektu ustawy nikt nie widział.

[w budowie]

W sprawie ustawy o lobbingu

Ustawa o lobbingu jaka jest każdy widzi. Ale to nie powstrzymało w ubiegłej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej Pani Minister Julii Pitery od podjęcia pracy nad nowym projektem, który był zdecydowanie gorszy od obecnego. Jego najpoważniejszą nowością, była propozycja rejestrowania lobbystów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pomysł zaiste szalony.

[W budowie]

Depenalizacja posiadania nieznacznych ilości ziela konopii

Polscy politycy za jedyną skuteczną metodę walki z plagą narkomanii uznają zaostrzanie represji karnej. Jest to myślenie błędne.

[w budowie]

Postępowanie dyscyplinarne wobec prawników

Oddanie sądownictwa dyscyplinarnego w ręce samorządów zawodowych budzi pośród polityków niezdrowe emocje.

[w budowie]

Przyznanie radcom prawnym uprawnień obronców

Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 15 marca 215 r. spodziewana jest ostateczna decyzja w sprawie wniosku NRA do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP, znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego.

Koszty uzyskania przychodów przez młodych adwokatów

Mec. Jerzy M. Majewski rozpoczął lobbing środowiskowy w kierunku nakłonienia nowych władz Adwokatury Polskiej do zainicjowania zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, zmierzających do umożliwienia młodym adwokatom zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na odbycie aplikacji adwokackiej. Aby doszło do zmiany prawa konieczne jest przekonanie Naczelnej Rady Adwokackiej do zainicjowania procesu legislacyjnego. W tym celu Mec. Jerzy M. Majewski opracował projekt krótkiej ustawy nowelizacyjnej, który skierował do Delegatów na XII Krajowy Zjazd Adwokatury.