Ogłaszanie zdania odrębnego przez członka konstytucyjnego organu Państwa to naruszenie prawa i zasad przyzwoitości

Zdumienie to mało powiedziane. Oto Członek Krajowej Rady Sądownictwa narusza przepisy prawa. I czyni to publicznie. 8 marca 2015 r. na profilu fb Pana Senatora Piotra Zientarskiego, bezpośrednio po sympatycznych życzeniach złożonych wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet, pojawił się tekst „zdania odrębnego” do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2015 r. zalecającej Prezydentowi Rzeczypospolitej zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przd jej podpisaniem. Ta ustawa to wyjątkowy bubel  prawny. Ale nie o to idzie. Żaden przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ani regulaminu […]

XXXII Narciarskie Mistrostwa Adwokatury Wierchomla 2015

XXXII Narciarskie Mistrostwa Adwokatury Wierchomla 2015

W dniach 5-8 marca 2015 r. odbyły się XXXII Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Wierchomla 2015. Reprezentacja Izby Poznańskiej w składzie adw. Aleksandra Sobczyńska, adw. Marta Kubiak, adw. Zuzanna Taranczewska, adw. Jakub Staszczyk i adw. Michał Sobczyński zajęła w klasyfikacji Izb wysokie 4 miejsce. Przede wszystkim jednak sukcesem zakończyły się starty indywidualne , a to za sprawą adw. Aleksandry Sobczyńskiej, która zdobyła 3 srebrne medale w konkurencji snowboard, slalom gigant oraz dwubój, a także zajęła 4 miejsce w biegach narciarskich  oraz adw. Marty Kubiak – brązowej medalistki w biegach narciarskich. Kliknij w ikonę powyżej aby oglądać mistrzowski zjazd Mec. Aleksandry Sobczyńskiej  

Adwokackie szkolenia z zakresu znowelizowanego Kpk

Adwokackie szkolenia z zakresu znowelizowanego Kpk

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA przygotowała szkolenia z zakresu udziału obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu postępowania karnego, który zacznie obowiązywać od lipca 2015 r. Zajęcia będą przeprowadzone we wszystkich izbach adwokackich. Szkolenia poprowadzą dwa zespoły składające się z sędziów SN i prokuratorów z prokuratury generalnej. Jeden zespół będzie szkolił w północnej części kraju, drugi w południowej. Spotkania będą prowadzone w każdej izbie oddzielnie i będą trwały dziewięć godzin lekcyjnych. Komisja rozważa też przeprowadzenie drugiej tury szkoleń po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy. Te zajęcia miałyby być oparte na dotychczasowych doświadczeniach adwokatów. Dotychczas zaplanowano zajęcia w następujących izbach: 7 marca w Toruniu 14 marca w Lublinie 21 marca […]

Projekt komparycji wniosku NRA do TK

Projekt komparycji wniosku NRA do TK

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 28 marca 2015 r. podjęta zostanie uchwła o zakresie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwała musi wskazywać konkretnie przepisy mające być poddane kontroli Trybunału oraz wzorce kontroli, którym Trybunał ma poddać w toku badania ich zgodności z Konstytucją. Projekt wniosku opracowany został przez zespół w składzie: adw. Jerzy M. Majewski i adw. Michał Synoradzki. Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 16 stycznia 2015 r. przekazała projekt wniosku do zaopiniowania Doc. drowi hab. Ryszrdowi Piotrowskiemu. Następnie adwokaci Majewski i Synoradzki przygotowali kolejną wersję wniosku z uwzględnieniem opinii Doc. dra Ruszarda Piotrowskiego, który podzielił poglądy autorów […]

Apel Krakowskiej Izby Adwokackiej

Apel Krakowskiej Izby Adwokackiej

Dziekan adw. Marek Stoczewski Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Uprzejmie informujemy, że Fundusz Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej założył pomocnicze konto w Banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 43 1050 1445 1000 0024 1236 2499, na którym gromadzone będą środki na potrzeby pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Pana Dziekana adw. Marka Stoczewskiego. Osoby, które pragną wspomóc wysoce kosztowne leczenie i rehabilitację, mogą wpłacać dowolne kwoty na powyższy pomocniczy rachunek, a wszystkie środki na nim zgromadzone, zostaną przekazane na pokrycie powyższego celu. Proszę uprzejmie w treści przelewu bankowego, jako tytuł przelewu wskazać: „darowizna na rehabilitację Dziekana adw. Marka Stoczewskiego”. Dziękujemy za Państwa wsparcie. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Paweł Gieras Przewodniczący […]

Czy Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji art. 82 kpk (?)

Czy Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji art. 82 kpk (?)

Koleżanki i Koledzy, ponad rok temu prowdziliśmy sondę mającą pokazać Naczelnej Radzie Adwokackiej Waszą opinię na temat wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego. W sondzie wzięło udział 130 osób. 79,7 % biorących udział w sondzie wyraziło opinię, ża Naczelna Rada Adwokacka powinna wystąpic do trybunału Konstytucyjnego. Wasze głosy były dla mnie ważnym arumentem w lobbingu prowadzonym wobec własnego samorządu. Za dwa tygodnie odbędzie się plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie. Aczkolwiek wierzę w determinację Naczelnej Rady Adwokackiej, decyzji nie mżna być pewnym. Jaka jest Wasza opnia na ten temat dzisiaj. Wasze głosy będą dla mnie ważnym arumentem. Bo chociarz wierzę w determinację […]