Jutro pierwszy Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Jutro pierwszy dzień ABI-ego

Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ustanowił 26 stycznia Dniem ABI.

Data ta jest symboliczna gdyż 26 stycznia 2015 r. GIODO uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Tym samym tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Powołanie ABI przez administratora danych i zgłoszenie tego faktu do rejestracji GIODO na podstawie art. 46b jest wymogiem rozpoczęcia przez ABI wypełniania obowiązków związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Wpisanie ABI do jawnego rejestru GIODO jest podaniem do publicznej wiadomości, że ADO wykonuje obowiązki dotyczące wewnętrznego nadzoru wypełniania wymogów ochrony danych osobowych przy pomocy specjalnie do tego przygotowanej osoby.

(…) Ustanowienie otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. Jest to o tyle istotne, że w związku z nadchodzącym nowym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych. Do pełnienia funkcji inspektora będą musieli się przygotowywać obecni ABI. Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie danych polskie organizacje otrzymały szansę aby wcześniej rozpocząć przygotowania do wypełniania nowego rozporządzenia unijnego – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem danych. Wiele z nich już z tego skorzystało powołując właśnie ABI na podstawie art. 36a ustawy. Taki był też m. in. jeden z celów nowelizacji ustawy w zakresie funkcji ABI. (…) ~26 stycznia Dniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Polsce

Miło jest mieć swoje święto i to na kilka dni przed Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych 🙂