Głosuj w Kicu!

Od kilku dni na akademickiej tablicy ogłoszeń wisi kartka z informacją o utworzeniu na Kickiego 12 siedziby obwodowej komisji wyborczej. Obwód (nr 1155) obejmuje całość akademika (dziewiątkę i dwunastkę).

Wpisu na listę wyborców należy dokonać do 2 października 2011 r. włącznie (bliższe informacje na portierni). Jeżeli ktoś będzie chciał później zagłosować w innym miejscu, potrzebne będzie specjalne zaświadczenie (wydawane w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Praga Południe).