Aplikant radcowski w mediach społecznościowych

Aplikant radcowski w mediach społecznościowych

Ostatnim momentem na założenie sobie profilu w mediach społecznościowych związanych z poszukiwaniem pracy i rozwojem osobistym, czyli przede wszystkim na GoldenLine i w LinkedIn (w mniejszym stopniu na Facebooku), jest chwila ukończenia studiów. Headhunterzy, rekruterzy i zajmujące stanowiska o innych nazwach osoby prowadzące proces poszukiwania pracowników rutynowo już przesiewają sieć pod kątem poznania internetowego wizerunku kandydata. Jak w swoim elektronicznym CV umieścić informację o uczestnictwie w szkoleniu zawodowym, mającym na celu przygotowanie do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej i wykonywania zawodu radcy prawnego?

Odpowiedź zależy od tego, czy:

  1. Jesteśmy aplikantem radcowskim, ale jesteśmy bezrobotni lub zatrudnieni na stanowisku, które nie ma w nazwie słowa „aplikant”, czy
  2. Jesteśmy aplikantem radcowskim, zarazem zatrudnionym na stanowisku o takiej właśnie nazwie.

W sytuacji nr 1 informację o aplikacji umieszczamy jedynie w rubryce związanej z wykształceniem – temu będzie poświęcona dalsza część niniejszej notki. Okręgową izbę radców prawnych trudno jest oczywiście uznać za szkołę wyższą czy też organizatora studiów podyplomowych, z dwojga złego to chyba jednak rozwiązanie lepsze niż zrównanie trzech lat aplikacji z przeważnie kilkudniowymi (lub kilkugodzinnymi) szkoleniami czy kursami.

W sytuacji nr 2 publikujemy oczywiście zarówno wzmiankę opisaną wyżej, jak i stosowny wpis dotyczący naszego stanowiska.

Facebook

Aplikacja radcowska na Facebooku

Informowanie o aplikacji radcowskiej na Facebooku

Jako nazwę szkoły wyższej podajemy okręgową izbę radców prawnych, organizującą zajęcia, a jako nazwę kierunku – Aplikacja radcowska.

GoldenLine

Aplikacja radcowska na GoldenLine

Informowanie o aplikacji radcowskiej na GoldenLine

GoldenLine jest najbardziej wymagający, jeśli chodzi o wykształcenie, i chce wiedzieć na ten temat jak najwięcej. Ze wszystkich proponowanych poziomów edukacji najwięcej sensu wydają się mieć studia podyplomowe.

LinkedIn

Aplikacja radcowska na LinkedIn

Informowanie o aplikacji radcowskiej na LinkedIn

LinkedIn, nawet po udostępnieniu jego polskiej wersji, wciąż traktuje jako domyślny profil użytkownika w angielskiej wersji językowej. Nową pozycję w rubryce dotyczącej wykształcenia trzeba zatem najpierw wpisać w języku angielskim. I tu pojawia się pytanie: jak należy tłumaczyć nazwę „aplikacja radcowska”?

Wersji jest wiele: od najprostszego legal training poprzez legal counsellor training (lub legal advisor training), by skończyć na attorney-at-law apprenticeship – którym to określeniem posługuje się np. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Może najrozsądniejszą jest decyzja tych osób, które, niezależnie od wybranego tłumaczenia, podają dodatkowo nazwę polską.

Aplikacja radcowska na LinkedIn

Wilk syty i owca cała.